Οδηγός XML

 


Το 2017 προσθέσαμε τη λίστα XML, κάνοντας ακόμα πιο εύκολη την καταχώρηση δεδομένων σε ηλεκτρονικά μέσα.
Ο οδηγός που ακολουθεί εξηγεί τα πεδία του XML.

Product_ID

Αύξοντας αριθμός εγγραφής

Code

Κωδικός προϊόντος καταλόγου

BarCode

Barcode

ProductTitle

Τίτλος προϊόντος

ProductSmallDescription

Μικρή περιγραφή προϊόντος

ProductLargeDescription

Μεγάλη περιγραφή προϊόντος

ProductImage

Φωτογραφία προϊόντος

Manufacturer

Brand

CategoryId

Κωδικός Κατηγορίας

Category

Κατηγορία προϊόντος

WholesalePrice

Βασική τιμή χονδρικής
Χωρίς ΦΠΑ, χωρίς έκπτωση

DiscountCategory

Εκπτωτική κατηγορία

RetailPrice

Τιμή λιανικής

Recycle

Φόρος ανακύκλωσης

Availability

Διαθεσιμότητα σε 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Athens

Διαθεσιμότητα σε Αθήνα

Thessaloniki

Διαθεσιμότητα σε Θεσσαλονίκη

Expected

Πότε αναμένεται

Warranty

Εγγύηση προϊόντος

Country

Χώρα κατασκευής

BoxWeight

Βάρος συσκευασίας

BoxHeight

Υψος συσκευασίας

BoxWidth

Πλάτος συσκευασίας

BoxDepth

Βάθος συσκευασίας

BoxVolume

Όγκος m3

Specifications

Προδιαγραφές