Σύμβαση επίσημου μεταπωλητή

Η ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ (στο εξής καλούμενη ως “Πάροχος Εταιρία“), είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος πιστοποίησης της προνομιακής διάκρισης “Επίσημος Μεταπωλητής” των προϊόντων AMILA και ESCAPE στην ψηφιακή πλατφόρμα skroutz.gr, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες – μέλη για προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και μη καταστημάτων.

Η Πάροχος Εταιρία, στα πλαίσια της παραπάνω υπηρεσίας, πιστοποιεί τους εμπορικούς της συνεργάτες (στο εξής καλούμενοι ως “Αποδέκτες“) εφόσον αποδεχθούν τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

Τήρηση Πολιτικής Τιμών στο Διαδίκτυο

Ο Αποδέκτης οφείλει να σέβεται, δίχως παρεκκλίσεις ή άλλες εξαιρέσεις, την εκάστοτε Πολιτική Τιμών στο Διαδίκτυο, η οποία συμφωνείται μεταξύ της Παρόχου Εταιρίας και των Αποδεκτών.
Για τον σκοπό αυτό, η Πάροχος Εταιρεία δύναται να ενημερώνει τον Αποδέκτη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Μόνιμο Banner στην Κεντρική Σελίδα

Ο Αποδέκτης πρέπει να τοποθετήσει ένα (1) banner προώθησης προϊόντων στο οποίο θα αναγράφεται η πιστοποίησή του (ότι αποτελεί Επίσημο Μεταπωλητή AMILA ή ESCAPE).

Για τον σκοπό αυτό, η Πάροχος Εταιρία δύναται να παρέχει ψηφιακό υλικό ή ολοκληρωμένο δημιουργικό, σύμφωνο με τις διαστάσεις που θα της γνωστοποιήσει ο Αποδέκτης.

Σημ.: Η Πάροχος Εταιρία, κατόπιν συμφωνίας με τον Αποδέκτη, δύναται να συμμετέχει οικονομικά και δημιουργικά στην παροχή προωθητικού υλικού (banners, πινακίδες, αυτοκόλλητα, αφίσες) για το φυσικό κατάστημα του Αποδέκτη.

Εγγραφή στις OnLine Υπηρεσίες

Ο Αποδέκτης πρέπει να εγγραφεί στις OnLine Υπηρεσίες της Παρόχου Εταιρίας: YouTube Channel, Facebook Page ESCAPE, Facebook Page AMILA, Instagram Profile AMILA.

Τοποθέτηση Προϊόντων στο Φυσικό Κατάστημα

Ο Αποδέκτης πρέπει να τοποθετήσει, στο φυσικό του κατάστημα προϊόντα του brand για το οποίο πιστοποιείται ως Επίσημος Μεταπωλητής.

Για τον σκοπό αυτό, η Πάροχος Εταιρία παρέχει πιστωτικά όρια (σε αντίθεση με τους αποδέκτες που δεν έχουν φυσικό κατάστημα) και δύναται να επισκεφθεί το φυσικό κατάστημα, μέσω των Συμβούλων Πωλήσεων της, ώστε να συμφωνηθεί ο τρόπος και ο όγκος.

 

Η παρεχόμενη υπηρεσία από την Πάροχο Εταιρία, όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση, συμφωνείται αορίστου διάρκειας και άνευ περαιτέρω ανταλλάγματος.

Συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των ανωτέρω και προσωρινής ή μόνιμης αφαίρεσης των προνομίων που παρέχει η υπηρεσία “Επίσημος Μεταπωλητής” σε περίπτωση που οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν τηρούνται, δίχως παρεκκλίσεις ή άλλες εξαιρέσεις, από τους Αποδέκτες.