ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 14-22 ΑΠΡ. 2020

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη, 16 Απριλίου, έως ΚΑΙ την Τρίτη, 21 Απριλίου 2020, η εταιρία θα διακόψει τη λειτουργία της λόγω Πασχαλινής αργίας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε παρακάτω για τους τρόπους με τους οποίους θα εκτελούνται οι παραγγελίες σας.

Α Θ Η Ν Α

Παραδόσεις με τον στόλο της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ στην Αθήνα:
Οι παραγγελίες, που είναι να παραδοθούν με τον στόλο της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ από την Αθήνα, θα πρέπει να έχουν δοθεί έως την Τρίτη, 14 Απριλίου.
Οποιαδήποτε άλλη παραγγελία, που είναι να παραδοθεί με τον στόλο της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ από την Αθήνα, η οποία θα δοθεί μετά το πέρας της 14ης Απριλίου, θα εκτελείται μετά την αργία του Πάσχα (από την Τετάρτη, 22 Απριλίου και έπειτα), κατά σειρά καταχώρησης.

Παραλαβές από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ στην Αθήνα:
Οι παραγγελίες που είναι να παραληφθούν με δικά σας μέσα, από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ στην Αθήνα, θα πρέπει να έχουν δοθεί έως την Τετάρτη, 15 Απριλίου, στις 12:00.
Οποιαδήποτε άλλη παραγγελία, που είναι να παραληφθεί με δικά σας μέσα, από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ στην Αθήνα, η οποία θα δοθεί μετά τις 12:00 της 15ης Απριλίου, θα εκτελείται μετά την αργία του Πάσχα (από την Τετάρτη, 22 Απριλίου και έπειτα), κατά σειρά καταχώρησης.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Παραδόσεις με τον στόλο της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ στη Θεσσαλονίκη:
Οι παραγγελίες, που είναι να παραδοθούν με τον στόλο της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ από τη Θεσσαλονίκη, θα εκτελεστούν μετά την αργία του Πάσχα (από την Τετάρτη, 22 Απριλίου και έπειτα), κατά σειρά καταχώρησης.

Παραλαβές από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ στη Θεσσαλονίκη:
Οι παραγγελίες που είναι να παραληφθούν με δικά σας μέσα, από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να έχουν δοθεί έως την Τρίτη, 14 Απριλίου.
Οποιαδήποτε άλλη παραγγελία, που είναι να παραληφθεί με δικά σας μέσα, από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. ΑΕΕ στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα δοθεί μετά το πέρας της Τρίτης, 14 Απριλίου, θα εκτελείται μετά την αργία του Πάσχα (από την Τετάρτη, 22 Απριλίου και έπειτα), κατά σειρά καταχώρησης.

Σημαντικές Υπομνήσεις:

(1.) Πριν την καταχώρηση της παραγγελίας σας παρακαλούμε να επαληθεύετε τις διαθεσιμότητες.

(2.) Ελέγξτε, στο checkout, αν η αποθήκη, από την οποία κάνετε την κράτηση, πληροί τη διαθεσιμότητα. Λανθασμένη επιλογή αποθήκης δεν δεσμεύει το απόθεμα.