ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι θεατές πρέπει πάντα να διασφαλίζουν ότι το σώμα τους είναι πλήρως προετοιμασμένο για προπόνηση πριν ξεκινήσουν αυτές τις ασκήσεις. Οι ασκήσεις σε αυτό το βίντεο ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό, εάν δεν πραγματοποιηθούν σωστά. Οι θεατές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προσωπική τους δύναμη, την ευελιξία και τη γενική υγεία τους και να συμβουλεύονται έναν επαγγελματία υγείας εάν έχουν κάποιες ανησυχίες. Αυτές οι ασκήσεις δεν είναι κατάλληλες για όσους έχουν υγειονομικά προβλήματα και οι θεατές αυτοί πρέπει να ζητήσουν προηγούμενη ιατρική συμβουλή πριν αναλάβουν τις ασκήσεις. Αν κάποιος θεατής παρουσιάσει οποιοδήποτε πόνο ή δυσφορία κατά τη διάρκεια αυτών των ασκήσεων, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως και, εάν χρειάζεται, να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Οι θεατές αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν τις ασκήσεις σε αυτό το βίντεο με δική τους ευθύνη. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές (είτε πρόκειται για πρόσωπο ή για κατοχή) είτε για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση των ασκήσεων που περιέχονται σε αυτό το βίντεο.